Biuletyn Informacji Publicznej
Gimnazjum nr 1 im. Janusza Kusocińskiego w Ostrołęce
Statut
Gimnazjum nr 1 im. Janusza Kusocińskiego w Ostrołęce
 
 
 
Opracowany na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 9 lutego 2007roku zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola
oraz publicznych szkół (Dz. U. 2007 nr 35, poz. 222)
Szukaj w tym dziale: